Kрка нь 70 жилийн түүхтэй дэлхийн шилдэг женерик эм үйлдвэрлэгч компаниудын нэг юм. Өнөөдөр манай бүтээгдэхүүний өндөр чанарыг дэлхий даяар хүлээн зөвшөөрдөг. Бидний өнөөгийн ололт амжилтыг урам зоригтой, алсын хараатай Кркагийн үе үеийн ажилтнууд бүтээсэн.

Хүн, байгаль, хүрээлэн буй орчинд хандах бидний хандлага нь бизнесийн стратегийн адил  амьдралын чанарыг сайжруулахад чиглэдэг.

ҮЙЛ ХЭРЭГТЭЭ ҮНЭНЧ БАГИЙН ГИШҮҮН БОЛООРОЙ

ҮЙЛ ХЭРЭГТЭЭ ҮНЭНЧ БАГИЙН ГИШҮҮН БОЛООРОЙ


Бид ажилтнууддаа хөгжих аятай таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Бид хувь хүний чадамжийг олж харж, бүтээлч санааг нь дэмжиж, идэвх зүтгэлийг нь үнэлдэг.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


Бид тодорхой, шуурхай бөгөөд найдвартай мэдээлэл хүргэнэ.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
Slideshow slide 1

Кркагийн тухай кино

2:56

Бидний бизнесийн үндсэн үйл ажиллагаа нь жороор болон жоргүй олгох эм бэлдмэлийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэх, зах зээлд таниулах, борлуулах явдал юм.

Цааш үргэлжлүүлэх

Multiparty banner 1

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бид дэлхийн тэргүүлэгч женерик эм үйлдвэрлэгчийн байр сууриа бэхжүүлсээр байна.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Бидний амжилт хүрээлэн буй орчин, нийгэмд эергээр нөлөөлж байвал бид өөрсдийгөө амжилттай байна гэж үздэг.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

АЖЛЫН БАЙРНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Бид харилцан итгэлцэл, хүндлэл, хамтын ажиллагаа, насан туршийн боловсролд суурилсан орчинг бүрдүүлэхийн тулд мөр зэрэгцэн алхдаг.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ